Co je to DOMINO?

DOMINO je přece kostička, která správně zapadá do celé řady kroků. Pokud je vložena na správné místo, pak se může uvést do chodu celý řetězec událostí, ať už bude jakkoli dlouhý. Stejné je to i s naší digitální kostičkou. Pokud vložíme metodiku či výukový objekt na správné místo, pak může být hodina opravdu efektivní. O to by mělo všem učitelům jít především. Není také náhodou, že každé písmeno akronymu má svůj pedagogický význam. Ať už to čteme česky, nebo anglicky.
Načerpejte inspiraci v naší unikátní databázi
  • Unikátní databáze více než 1000 metodik práce s digitálními technologiemi ve výuce včetně výukových objektů, které jsou recenzovány a posouzeny z hlediska praxe.
  • Animace, simulace, pracovní listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, webové nástroje a mnoho dalšího.
  • Všechny objekty jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity pro potřeby výuky.
  • Metodiky a výukové objekty pro digitální technologie, které stačí stáhnout a využít ve svých hodinách.
  • Vyhledávání v této databázi podle klíčových slov a plným fulltextem.
  • Sdílení příkladů je nejlepší praxe z hlediska vhodného využití digitálních technologií ve školní praxi pro všechny stupně škol.