Gravitační síla – tíhové zrychlení: Hmotnost tělesa

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žáci prohloubí své znalosti o vztahu mezi silou a hmotností těles pomocí měření siloměrem. Vypočítají hmotnost učebnice a dalšího zvoleného tělesa pomocí změřené síly, kterou působí na Zemi. Výslednou hodnotu ověří prostřednictvím digitální váhy. Porovnají přesnost klasického siloměru a digitálního siloměru.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Tematický okruh základní vzdělávání: Pohyb těles, síly

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Fyzika

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Doplňující vzdělávací obory

Gramotnost: matematická gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-23

Poslední aktualizace08.10.2021 09:49
Signatura61071e8fa1c8132a757061f2
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/61071e8fa1c8132a757061f2