Hustota

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žák změří pomocí hustoměru hustoty různých kapalin a uspořádá je podle zjištěných hodnot. Na základě získaných vědomostí určí, jak se různé kapaliny budou chovat ve vodě: zda zůstanou na hladině či budou klesat ke dnu. Svůj předpoklad prakticky ověří. S využitím digitálních informačních zdrojů žák popíše, kde se s pozorovaným jevem může setkat v přírodě. Žák vypracuje protokol v elektronické podobě.

Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy" dostupné na https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Fyzika

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Doplňující vzdělávací obory

Gramotnost: čtenářská gramotnost, digitální gramotnost, matematická gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-24

Poslední aktualizace08.10.2021 09:55
Signatura61071f10cb2d194ab26906c3
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/61071f10cb2d194ab26906c3