Voda – balená, nebo z kohoutku?

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žáci navrhnou postup řešení úlohy, ve které mají určit, která z vod, balená či kohoutková, je vhodnější k pití. Vyřeší problém prostřednictvím provedení a vyhodnocení rozboru vody s využitím odpovídajících informačních zdrojů. Žáci dokážou vysvětlit svou hypotézu, zdůvodnit postup, popsat výsledky a diskutovat nad dalšími možnostmi řešení.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Tematický okruh základní vzdělávání: Chemické reakce

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Chemie

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Doplňující vzdělávací obory

Gramotnost: čtenářská gramotnost, digitální gramotnost, matematická gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-25

Poslední aktualizace08.10.2021 09:59
Signatura61071fc8a1c8132a757061f3
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/61071fc8a1c8132a757061f3