Deník divoké přírody

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žák vyhledá důležité informace o pozorovaném zvířeti z různých zdrojů. Vytvoří deník divoké přírody s využitím nalezených informací a vhodných digitálních nástrojů.

Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy" dostupné na https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Tematický okruh základní vzdělávání: Životní prostředí

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Přírodopis

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Doplňující vzdělávací obory

Gramotnost: čtenářská gramotnost, digitální gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-27

Poslední aktualizace08.10.2021 10:09
Signatura6107212308602253be0cba73
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/6107212308602253be0cba73