Vyhledávej jako expert

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žáci formulují otázky vztahující se k obsahu výukového videa. Pomocí nástrojů internetového vyhledávače Google na ně vyhledávají odpovědi. Při vyhledávání informací využívají výstižná klíčová slova, podle výsledku vyhledávání zpřesňují dotazy. Zpřesnění provádějí na základě získaných znalostí možností vyhledávače Google.

Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy" dostupné na https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Tematický okruh základní vzdělávání: Poslech s porozuměním

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Hudební výchova

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Umění a kultura

Gramotnost: čtenářská gramotnost, digitální gramotnost, matematická gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-31

Poslední aktualizace08.10.2021 10:28
Signatura61072302a1c8132a757061f5
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/61072302a1c8132a757061f5