Veselé Velikonoce – práce s prostorem

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žáci se naučí pracovat s netradičním prostředkem v trojrozměrném prostoru, kreativně ztvární tradiční předmět nově, jinak. Vyzkouší si, jaké to je opustit klišé, a využijí známý symbol Velikonoc jako inspiraci k opuštění starého a vzniku nového. Seznámí se a pochopí současný koncept umění. Svůj výtvor ostatním přiblíží a obhájí.

Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy" dostupné na https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Výtvarná výchova

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Umění a kultura

Gramotnost: čtenářská gramotnost

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-32

Poslední aktualizace08.10.2021 10:33
Signatura610723a7f7795216af009df4
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/610723a7f7795216af009df4