Hra na vlčí dech a na gazelí nohy

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Cílem aktivity je povzbudit žáky k tomu, aby rozvíjeli svou tělesnou zdatnost, aby aktivně vstupovali do organizace svého pohybového režimu a aby o této činnosti aktivně a tvořivě přemýšleli. Žáci se po delším běhu snaží zachytit své pocity, které prožívali při běhu a těsně po doběhu, o svých pocitech přemýšlí, sdílí je a diskutují o nich ve skupině.

Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy" dostupné na https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Tematický okruh základní vzdělávání: Člověk a jeho zdraví

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Výchova ke zdraví, Český jazyk a literatura, Tělesná výchova

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví

Gramotnost: čtenářská gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-35

Poslední aktualizace08.10.2021 10:53
Signatura610726c508602253be0cba75
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/610726c508602253be0cba75