Náš podnikatelský plán

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žáci se seznámí s obsahem pojmu „podnikání“ a podle svých preferencí a inspirací z konkrétních příkladů vytvoří a následně prezentují ve skupině vlastní podnikatelský plán. Ve své práci využívají různé zdroje informací.

Aktivita předpokládá zpracování námětu tradičními prostředky. Využití digitálních technologií je plánováno k vyhledání a spuštění motivačního videa, případně k nalezení potřebných informací. Soubor tematicky podobných aktivit s plánovaným využitím digitálních technologií k rozvoji digitální gramotnosti žáků obsahuje jako celek navrhovaný projekt Oživme městskou knihovnu pro 21. století.

Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy" dostupné na https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Tematický okruh základní vzdělávání: Svět práce

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Člověk a svět práce

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Člověk a svět práce

Gramotnost: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-36

Poslední aktualizace08.10.2021 10:56
Signatura61072750a1c8132a757061f6
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/61072750a1c8132a757061f6