Navrhujeme rozpočet městské knihovně

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Žáci pracují s rozpočtovou tabulkou městské knihovny. V první fázi z tabulky získávají data, ve fázi druhé navrhují rozpočet pro následující rok. Tabulku vhodně upraví k prezentaci zadavateli.

Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 2. stupni základní školy" dostupné na https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

Autor: PPUČ-2ST-tým

Cílová skupina: Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Tematický okruh základní vzdělávání: Člověk, stát a hospodářství

Vzdělávací obor základní vzdělávání: Člověk a svět práce

Stupeň a období základního vzdělání: 2. stupeň - období (6. - 9. třída)

Vzdělávací oblast základního vzdělávání: Člověk a svět práce, Člověk a společnost

Gramotnost: digitální gramotnost, matematická gramotnost

Stupeň vzdělávání: základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-37

Poslední aktualizace08.10.2021 11:02
Signatura610727e808602253be0cba76
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/610727e808602253be0cba76