TIO a signál

Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ

Datum publikace: 01.06.2021

Anotace:

Pomocí příběhu nahlédnete společně s robůtkem TIO a Michalem do historie. Dozvíte se, jak se dřív lidé dorozumívali a komunikovali, jakými způsoby je možné si informace předávat. Naleznete zde náměty na různé tvořivé činnosti a hry, můžete si zahrát třeba na indiány, námořníky nebo objevit kouzlo práce s komiksem.

Autor: PPUČ-MŠ-tým, Jitka Severinová, Stanislava Korcová

Cílová skupina: Učitelé MŠ, Učitelé ZŠ

Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR

Strategie 2030 - Strategický cíl: SC2 - Snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu

Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Vzdělávací oblast předškolního vzdělávání: Dítě a jeho psychika — Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a jeho psychika — Jazyk a řeč, Dítě a jeho psychika — Sebepojetí, city, vůle, Dítě a společnost, Dítě a svět

Gramotnost: digitální gramotnost, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost

Stupeň vzdělávání: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání

Tematická oblast: Podpora práce učitelů

Typ výstupu: Výukový materiál

Odkaz: https://gramotnosti.pro/tio-a-signal

Poslední aktualizace09.11.2021 10:08
Signatura618a4552f4b7e17dfa4894e3
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/gramotnosti-pro-zivot-ppuc/618a4552f4b7e17dfa4894e3