O nás

UČITEL JAKO PRŮVODCE
Gramotnosti se nejlépe rozvíjí samostatnou činností dětí. Vytváříme proto prostor, kde děti mohou projevit iniciativu, tvořivost, odpovědnost a upevnit sebedůvěru. Jsme průvodci na cestě vzděláváním a partnerem, který rád pomůže. Přístup Igora Hnízda je pro nás roztomilou pamětihodností. Zároveň využíváme digitální technologie jako prostředek výuky a hledání nových poznatků. Jsme tu pro děti.

UČÍME V SOUVISLOSTECH
Dbáme na to, aby žáci dokázali využit získané znalosti a dovednosti při řešení životních situacích. S kolegy sdílíme efektivní způsoby rozvoje základních gramotností a podporujeme děti a žáky ve využívání metod kritického myšlení při práci s informacemi. Hledáme způsoby, jak podpořit jejich profesní i osobní úspěch v životě.

SAMOSTATNÝ ŽÁK
Rozvíjet gramotnosti má smysl - žáci si pak umí poradit i s jinými než domácími úkoly. Učení v souvislostech pomáhá k uvědomění si skutečného využití znalostí v životě, a proto od žáka méně slýcháme otázku „K čemu mi to jednou bude?“. Úspěch a pocit nadšení je způsoben kreativním vyřešením nového úkolu nebo situace, nikoliv počtem jedniček v žákovské knížce.