Počet nalezených výsledků: 126
Smrt ve žlutém hávu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí nové informace z živočišné říše, vyhledá přímo i nepřímo vyjádřené informace v textu, propojí informace s .., Autor: PPUČ-1ST-tým

Olympijské hry

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák na základě přečteného textu a sloupcových diagramů tvoří vlastní úlohy. Vytvořené úlohy řeší. Odkazovaná aktivita.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Hymna

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si osvojí okolnosti vzniku naší hymny, porozumí historickým souvislostem, objasní význam neznámých slov textu hymny .., Autor: PPUČ-1ST-tým

Hudební nástroje

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák rozpozná na základě poslechu i zobrazení jednotlivých nástrojů základní skupiny hudebních nástrojů (bicí, strunné, d.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Geometrický skřítek

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák přečte s porozuměním text v symbolickém jazyce, na základě pokynů vytvoří geometrický obrazec a získané zkušenosti v.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Den české státnosti

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák čte s porozuměním, vyjasňuje si neznámá slova a dává informace do souvislostí. Předkládané informace si ověřuje v da.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Vynálezce

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák odvodí, jak může nadpis, tučné písmo, ilustrace a formát textu napomoci porozumění jeho významu. Odkazovaná aktiv.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Family house

Autor: PPUČ-1ST-tým, Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák propojí text s ilustracemi, upevní si gramatickou strukturu: There is / There are. Vytvoří podobný text o sobě a své..

Loupežnické měšce

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák strukturovaně zaznamenává informace (výsledky hodů). Řeší slovní úlohy a vytvoří vlastní úlohu. Odkazovaná aktivita .., Autor: PPUČ-1ST-tým

Symboly Vánoc

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák se seznámí s vybranými symboly Vánoc, shrne a interpretuje obsah sdělení o vybraném symbolu, doplní na základě danýc.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Tajemná hora

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vyhledá v různých informačních zdrojích (fotografie, text) požadované informace, interpretuje je spolužákům a využij.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Veverky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Odkazovaná aktivita je součástí publikace "49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 1. stu.., Autor: PPUČ-1ST-tým

Život v zahradě I – šípková růže

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě používá digitální technologie k pozorování a zachycení rostlin a jejich detailů, propojuje informace o rostlinách z..

Život v zahradě I – mapa zahrady

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se orientuje v prostoru a rovině (zahrada a mapa nebo plánek) a transformuje svoji představu z prostoru do roviny. ..

Zmrzliny

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě porovná soubory předmětů, vnímá časovou posloupnost, graficky zaznamená řešení úkolu. Odkazovaná aktivita je součás.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a aplikace IV

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se seznámí s možnostmi vyhledávání informací z různých zdrojů včetně digitálních technologií, různými formami sdílí.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a počítač III

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě respektuje daná pravidla v digitálním prostředí, uvědomuje si prospěšnost digitálních technologií a důležitost týmo.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a mobil II

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě si uvědomuje nežádoucí chování, osobní bezpečí a důležitost domluvených pravidel., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a Robosvět I

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se seznámí s některými digitálními přístroji a možnostmi využívání digitálních technologií, vyjádří své představy p.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Tajemství lesa - šipkovaná a Bee-bot

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se orientuje v prostoru a v rovině, postupuje podle instrukcí, rozlišuje obrazné symboly – piktogramy a rozumí jeji..