Počet nalezených výsledků: 126
Family House

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cíl činnosti: Žák propojí text s ilustracemi, upevní si gramatickou strukturu: There is / There are. Vytvoří podobný.., Autor: Markéta Horáková

Tvoříme prezentaci městské knihovny jinak

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytvoří online prezentaci akcí pro městskou knihovnu dle zásad pro tvoření prezentací v nástroji Prezi.

A bad or a good hero?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci si na základě získaných informací z textu utvářejí názor o charakteru fiktivní postavy, která je obecně považována .., Autor: PPUČ-2ST-tým

Oživme městskou knihovnu pro 21. století: Vytváříme moderní výroční zprávu pro městskou knihovnu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se inspirují výročními zprávami knihoven a vytvoří vlastní výroční zprávu. Tu připraví v online dokumentu, na jehož..

Jan Amos Komenský v digitální éře

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí obsah výchozího textu zpracovávat formou časové osy. Podmínkou jeho zpracování je detailní a hluboké poroz..

Zakázané území

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě třídí předměty do skupin, odhaluje vzájemné souvislosti mezi nimi, orientuje se v prostoru i v rovině., Autor: PPUČ-MŠ-tým