Počet nalezených výsledků: 124
TIO a reklama

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Příběh nabízí zamyšlení nad tématem přílišného nakupování a důležitosti kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou s.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a sítě

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Společně s robůtkem TIO se můžete vyhnout nástrahám internetových a sociálních sítí, dotknout se tématu bezpečnosti, sdě.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a signál

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Pomocí příběhu nahlédnete společně s robůtkem TIO a Michalem do historie. Dozvíte se, jak se dřív lidé dorozumívali a ko.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO - úvod

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale před.., Autor: Jitka Severinová

Infografikou do světa informací

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytváří infografiku, která čtenáře informuje o zajímavostech městské knihovny. Infografika může být vytvořena ve vo.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Navrhujeme rozpočet městské knihovně

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci pracují s rozpočtovou tabulkou městské knihovny. V první fázi z tabulky získávají data, ve fázi druhé navrhují rozp..

Náš podnikatelský plán

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se seznámí s obsahem pojmu „podnikání“ a podle svých preferencí a inspirací z konkrétních příkladů vytvoří a násled.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Hra na vlčí dech a na gazelí nohy

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cílem aktivity je povzbudit žáky k tomu, aby rozvíjeli svou tělesnou zdatnost, aby aktivně vstupovali do organizace svéh..

5 proti 5

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci si díky vytváření a realizaci soutěžní hry rozvíjí kromě komunikačních a prezentačních dovedností i matematickou gr.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Vytváříme logo digitálně pro městskou knihovnu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytvoří v jednoduchém grafickém editoru logo knihovny. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro ..

Veselé Velikonoce – práce s prostorem

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí pracovat s netradičním prostředkem v trojrozměrném prostoru, kreativně ztvární tradiční předmět nově, jina..

Vyhledávej jako expert

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci formulují otázky vztahující se k obsahu výukového videa. Pomocí nástrojů internetového vyhledávače Google na ně vyh.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Environmentální souboj

Anotace: Žáci představí argumenty, kterými podpoří zvolené tvrzení. Argumenty pro diskuzi vyhledávají v odborné literatuře či v d.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Záhadný paleontologický objev

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák se seznámí s principy vědecké práce. Ověří si, že vědecká práce vyžaduje kreativitu, vytrvalost a spolupráci při tvo.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Buňka v práci

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si upevní předchozí znalosti o základních buněčných organelách při práci s informacemi, které se vztahují k jejich f.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Deník divoké přírody

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vyhledá důležité informace o pozorovaném zvířeti z různých zdrojů. Vytvoří deník divoké přírody s využitím nalezenýc.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Kyseliny a zásady v kuchyni

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí měřit pH hodnotu běžně používaných tekutin v kuchyni a ty seřadí podle hodnoty pH od nejzásaditějších po n.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Voda – balená, nebo z kohoutku?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci navrhnou postup řešení úlohy, ve které mají určit, která z vod, balená či kohoutková, je vhodnější k pití. Vyřeší p.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Hustota

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák změří pomocí hustoměru hustoty různých kapalin a uspořádá je podle zjištěných hodnot. Na základě získaných vědomostí.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Gravitační síla – tíhové zrychlení: Hmotnost tělesa

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prohloubí své znalosti o vztahu mezi silou a hmotností těles pomocí měření siloměrem. Vypočítají hmotnost učebnice ..