Počet nalezených výsledků: 35
Čtenářská, matematická a digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Datum publikace: 30.11.2021, Anotace: Myšlenka, že pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti (dále jen základních gramotností) je nutné společ..

TIO a reklama

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Příběh nabízí zamyšlení nad tématem přílišného nakupování a důležitosti kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou s.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a sítě

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Společně s robůtkem TIO se můžete vyhnout nástrahám internetových a sociálních sítí, dotknout se tématu bezpečnosti, sdě.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a signál

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Pomocí příběhu nahlédnete společně s robůtkem TIO a Michalem do historie. Dozvíte se, jak se dřív lidé dorozumívali a ko.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO - úvod

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale před.., Autor: Jitka Severinová

Život v zahradě I – šípková růže

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě používá digitální technologie k pozorování a zachycení rostlin a jejich detailů, propojuje informace o rostlinách z..

Život v zahradě I – mapa zahrady

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se orientuje v prostoru a rovině (zahrada a mapa nebo plánek) a transformuje svoji představu z prostoru do roviny. ..

Zmrzliny

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě porovná soubory předmětů, vnímá časovou posloupnost, graficky zaznamená řešení úkolu. Odkazovaná aktivita je součás.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a aplikace IV

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se seznámí s možnostmi vyhledávání informací z různých zdrojů včetně digitálních technologií, různými formami sdílí.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a počítač III

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě respektuje daná pravidla v digitálním prostředí, uvědomuje si prospěšnost digitálních technologií a důležitost týmo.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a mobil II

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě si uvědomuje nežádoucí chování, osobní bezpečí a důležitost domluvených pravidel., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a Robosvět I

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se seznámí s některými digitálními přístroji a možnostmi využívání digitálních technologií, vyjádří své představy p.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Tajemství lesa - šipkovaná a Bee-bot

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě se orientuje v prostoru a v rovině, postupuje podle instrukcí, rozlišuje obrazné symboly – piktogramy a rozumí jeji..

Protiklady

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě vyhledává protiklady, kreativně zpracuje zadání úkolu a prezentuje svá řešení, spolupracuje s kamarádem ve dvojici,.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Popletená slova

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě sleduje příběh a odhaluje slova, která do textu nepatří, nahradí je vhodnými. Odkazovaná aktivita je součástí publ.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Párování - pexeso

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě rozpozná počáteční hlásku, páruje obrázky objektů a předmětů začínajících stejnou hláskou, pozná některá písmena, d.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Obrázkový diktát

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě porozumí slyšenému, zapamatuje si domluvené údaje a vytvoří grafický záznam. Odkazovaná aktivita je součástí publik.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Mozaiky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě třídí objekty podle daných kritérií, objeví pravidelnosti, zákonitosti a symetrie, orientuje se v rovině. Odkazovan.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Kuřátko Čiky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě odmítá nežádoucí chování, chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům (dokáže říci "ne" v s.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Filmová okénka

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě sestaví dějový sled činnosti z vytvořených fotografií, objeví chybu a zdůvodní správné řešení. Odkazovaná aktivita .., Autor: PPUČ-MŠ-tým