Počet nalezených výsledků: 134
Gravitační síla – tíhové zrychlení: Gravitace nejbližší Zemi

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prostřednictvím vyhledaných informací a následné diskuze společně vytvoří tabulku s údaji o velikostech gravitační ..

Gravitační síla – tíhové zrychlení: Starty z planet sluneční soustavy

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí získávat odpovědi na otázky formou diskuse ve skupině. Na základě shromáždění a třídění informací vyvozují..

Gravitační síla – tíhové zrychlení

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí pracovat se zdroji informací, rozlišovat relevantní zdroje informací a správně je citovat. Na základě získ..

Vandalismus

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: konkrétních příkladů ve veřejném prostoru (práce s obrazovým materiálem). Rozpoznává a pojmenovává projevy vandalismu v .., Autor: PPUČ-2ST-tým

Toto je můj soused

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci formulují na základě práce s ilustračními profily lidí různých charakteristik svůj názor na dílčí oblasti života (n.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Balič novodobý

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci dokáží na základě práce s videoklipem popsat autorův pohled na navazování vztahů mezi lidmi pod vlivem sociálních s.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Reklama okolo nás

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prostřednictvím rozboru výroků týkajících se reklamy a díky vlastnímu pozorování vysvětlí vliv reklamy na smýšlení .., Autor: PPUČ-2ST-tým

Cizí zeď

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prostřednictvím rozboru úryvků písně „Cizí zeď“ dokáží vysvětlit vliv sociálních sítí a médií na jedince a společno.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Počátky českého státu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci získají základní informace o počátcích přemyslovských Čech, vyhledávají informace z dostupných zdrojů. Definují zdr.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Tvoříme web městské knihovny

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytvoří jednoduchou webovou stránku knihovny ve webovém editoru, který umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit webov.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Chráním sebe, chráním tebe

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytvoří infografiku na téma ochrana osobních profilů na sociálních sítích, která vychází ze získaných a zpracovanýc.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Není úložiště jako úložiště

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se seznámí s typy datových médií, které se používaly nebo stále ještě používají pro uložení informací. Vyhledají dl.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Průměrný deváťák

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se seznámí v rámci vlastního statistického šetření s principy a pravidly sběru dat a jejich zpracování. Žáci se učí.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Singapurské slovní úlohy aneb jaké číslo dává smysl?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vyřeší problém tak, že nalezne chybějící informace a umístí je při řešení úlohy zpět do textu úlohy. Žák dokáže vysv..

Žíznivé úspory

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci skrze environmentální téma plýtvání vodou rozvíjí čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost. Žáci v rámci akt.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Oživlé postavy

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci na základě získaných a doplněných informací o postavách z textu vytvoří video, ve kterém postavy budou sebe prezent.., Autor: PPUČ-2ST-tým

A bad or a good hero?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci si na základě získaných informací z textu utvářejí názor o charakteru fiktivní postavy, která je ob.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cílem aktivity je aplikace poznatků z dalších vzdělávacích oblastí do výuky cizího jazyka. Žák si osvojí slovní zásobu o..

Vytváříme moderní výroční zprávu pro městskou knihovnu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se inspirují výročními zprávami knihoven a vytvoří vlastní výroční zprávu. Tu připraví v online dokumentu, na jehož..

Místní názvy tehdy a dnes

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí syntetizovat obsah zdrojového textu a mapových grafických doplňků (specifických textů). V následných krocí.., Autor: PPUČ-2ST-tým