Počet nalezených výsledků: 134
Protiklady

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě vyhledává protiklady, kreativně zpracuje zadání úkolu a prezentuje svá řešení, spolupracuje s kamarádem ve dvojici,.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Popletená slova

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě sleduje příběh a odhaluje slova, která do textu nepatří, nahradí je vhodnými. Odkazovaná aktivita je součástí publ.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Párování - pexeso

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě rozpozná počáteční hlásku, páruje obrázky objektů a předmětů začínajících stejnou hláskou, pozná některá písmena, d.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Obrázkový diktát

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě porozumí slyšenému, zapamatuje si domluvené údaje a vytvoří grafický záznam. Odkazovaná aktivita je součástí publik.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Mozaiky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě třídí objekty podle daných kritérií, objeví pravidelnosti, zákonitosti a symetrie, orientuje se v rovině. Odkazovan.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Kuřátko Čiky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě odmítá nežádoucí chování, chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům (dokáže říci "ne" v s.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Filmová okénka

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě sestaví dějový sled činnosti z vytvořených fotografií, objeví chybu a zdůvodní správné řešení. Odkazovaná aktivita .., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Dorty

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě vytváří dvojice obrázků dortů (pohled shora a pohled zepředu), sestavuje postup, propojuje svoje zkušenosti s příbě.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Fontány

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě pořídí fotografie, spolupracuje, rozdělí si úkoly s ostatními, tvořivě zpracuje téma stavby., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Detektiv

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě vyhledá objekty a předměty s respektováním zadaných podmínek. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "29 námětů .., Cílová skupina: Učitelé MŠ

Čtenářské hádanky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě sleduje informace v textu a propojí je s obrázkem. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "29 námětů pro rozvoj .., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Červená Karkulka III - pečení bábovky

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě odhaluje souvislosti mezi textem a vlastními zkušenostmi, rozumí významu piktogramů, stanovuje jednotlivé kroky řeš..

Červená Karkulka II - písnička

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě vyjadřuje své představy k písni pomocí piktogramů, rozumí jejich významu. Odkazovaná aktivita je součástí publikace.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Červená Karkulka I - pohádka

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě soustředěně naslouchá textu, převypráví pohádku, sestaví děj pomocí obrázků z pohádky., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Čarování

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě hlouběji porozumí textu, interpretuje jej a sdílí prožitky s ostatními. Odkazovaná aktivita je součástí publikace ".., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Co víme o slonech

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě použije k získání a vyhledání informací různé zdroje, rozpozná podstatné údaje, dále je zpracuje a propojí se svými.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Beruška nebo slunéčko IV - předmatematické činnosti

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě využívá základní myšlenkové operace (třídění, porovnávání, uspořádání, přiřazování) při řešení problému, hledá své ..

Beruška nebo slunéčko III - galerie v přírodě

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě vytvoří zajímavou kompozici z různých materiálů a vzniklé dílo zachytí pomocí digitálních technologií, na základě d..

Beruška nebo slunéčko II - pohybová hra s tajenkou

Anotace: Dítě vyjadřuje myšlenky a úsudky, spolupracuje s ostatními, vyhledává informace. Odkazovaná aktivita je součástí publika.., Datum publikace: 01.06.2021

Beruška nebo slunéčko I - hádanka

Datum publikace: 01.06.2021, Autor: PPUČ-MŠ-tým, Cílová skupina: Učitelé MŠ