Počet nalezených výsledků: 134
Family House

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cíl činnosti: Žák propojí text s ilustracemi, upevní si gramatickou strukturu: There is / There are. Vytvoří podobný.., Autor: Markéta Horáková

Tvoříme prezentaci městské knihovny jinak

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytvoří online prezentaci akcí pro městskou knihovnu dle zásad pro tvoření prezentací v nástroji Prezi.

A bad or a good hero?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci si na základě získaných informací z textu utvářejí názor o charakteru fiktivní postavy, která je obecně považována .., Autor: PPUČ-2ST-tým

Oživme městskou knihovnu pro 21. století: Vytváříme moderní výroční zprávu pro městskou knihovnu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se inspirují výročními zprávami knihoven a vytvoří vlastní výroční zprávu. Tu připraví v online dokumentu, na jehož..

Jan Amos Komenský v digitální éře

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí obsah výchozího textu zpracovávat formou časové osy. Podmínkou jeho zpracování je detailní a hluboké poroz..

Zakázané území

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Dítě třídí předměty do skupin, odhaluje vzájemné souvislosti mezi nimi, orientuje se v prostoru i v rovině., Autor: PPUČ-MŠ-tým

Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností

Autor: PaedDr. Karel Tomek, Datum publikace: 01.12.2018, Anotace: Metodický celek (publikace a video) usnadňuje ředitelům a jejich pedagogickým sborům rozhodování, zda využít na..

Mapa gramotností

Cílová skupina: Odborná veřejnost, Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0, Strategie 2030 - Strategická linie: SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Časté dotazy v konzultačním centru RVP.CZ z oblasti základních gramotností

Anotace: Historie veřejných dotazů pedagogů v oblasti inovace výuky, základních gramotností a tvorby školních vzdělávacích progra.., Autor: tým NPI ČR/PPUČ

Učitel rozvíjející gramotnosti

Anotace: Tento stručný přehled kompetencí je určen jednotlivým učitelům mateřských a základních škol i jejich týmům jako jeden z .., Autor: tým PPUČ, koordinátor Jakub Holec

Reflexe z odborných panelů matematické, čtenářské a digitální gramotnosti, včetně příloh, videí a doporučení

Anotace: IPs projekty mají povinnost v cyklu "2x ročně" svolávat odborné panely na témata související s tématy, řešenými v tomto .., Autor: tým PPUČ, koordinátor Petr Naske

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Anotace: Představujeme vám publikaci Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Publikace vznikla pro učitele mateřských .., Autor: autorský tým PPUC-DG-OVU-tým, hlavní editor Daniela Růžičková

Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Autor: tým autorů PPUC-ČG-OVU-tým, Datum publikace: 30.11.2020, Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Anotace: Představujeme vám publikaci Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Publikace vznikla pro učitele mateřskýc.., Autor: tým autorů PPUC-MG-OVU-tým, editor Václav Bendl