Počet nalezených výsledků: 160
Inovace modulů na Metodickém portálu RVP.CZ

Anotace: Metodický portál RVP.CZ proběhl v rámci PPUČ technologickou inovací, byly inovovány moduly články, materiály, titulní st.., Datum publikace: 29.06.2022

Síť neformálních lídrů (lektorů/mentorů) konkrétních témat ("koordinátorů gramotností ")

Anotace: V projektu PPUČ probíhala soustavná podpora 36 pilotních škol, kterým podporu poskytovali regionální koordinátoři gramot.., Datum publikace: 29.06.2022

Odborný panel pro matematickou gramotnost - Odborný panel pro matematickou gramotnost - popis a doporučení

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/odbornepanely Jedním z dílčích cílů projektu PPUČ je tvorba sdílené představy o pojetí a vý.., Datum publikace: 29.06.2022

Odborný panel pro digitální gramotnost - Odborný panel pro digitální gramotnost - popis a doporučení

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/odbornepanely Jedním z dílčích cílů projektu PPUČ je tvorba sdílené představy o pojetí a vý.., Datum publikace: 29.06.2022

Odborný panel pro čtenářskou gramotnost - Odborný panel pro čtenářskou gramotnost - popis a doporučení

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/odbornepanely Jedním z dílčích cílů projektu PPUČ je tvorba sdílené představy o pojetí a vý.., Datum publikace: 29.06.2022

Inovace Manuálů pro tvorbu ŠVP na ZŠ - Inovace Manuálů pro tvorbu ŠVP na ZŠ (publikace Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole)

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/prirucka-pdf Příručka je určena vedení škol, pedagogům, a především koordinátorům ŠVP, kteř.., Datum publikace: 29.06.2022

Přehledová studie (publikace "Každým projektem Tvůj tým roste - gramotnosti dětí a žáků v souvislostech školního vzdělávání" s přílohou) a regionální centra gramotností - Regionální centra podpory gramotností

Anotace: PPUČ podporoval v síti 36 škol rozvoj kolegiální podpory ve sborovně. Projekt napomáhal také školám rozvíjet schopnost s.., Datum publikace: 29.06.2022

Společenství praxe pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/spolecenstvipraxe Po celou dobu projektu probíhala společenství praxe (vždy pro 11 segmentů.., Datum publikace: 29.06.2022

Soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy - Jak pracovat s výstupy gramotnosti u dětí a žáků v MŠ a ZŠ

Anotace: URL: http://gramotnosti.pro/ovuintro Krátký video návod na to, jak: (1) pracovat s publikacemi Očekávané výstupy v uzlov.., Datum publikace: 28.06.2022

Soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy - Čtenářská, matematická a digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání (soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy)

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/ovu-all Souhrnné vydání očekávaných výstupů v uzlových bodech vzdělávání. Obsahuje dílčí ma.., Datum publikace: 28.06.2022

Soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy - Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání (soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy)

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/digitalnigramOVU Představujeme vám publikaci Digitální gramotnost v uzlových bodech vzděláv.., Datum publikace: 28.06.2022

Soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy - Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání (soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy)

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/matematickagramOVU Představujeme vám publikaci Matematická gramotnost v uzlových bodech vzd.., Datum publikace: 28.06.2022

Soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy - Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání (soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací dráhy)

Anotace: URL: https://gramotnosti.pro/ctenarskagramOVU Představujeme vám publikaci Čtenářská gramotnost v uzlových bodech .., Datum publikace: 28.06.2022