Počet nalezených výsledků: 79
Čtenářská, matematická a digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Datum publikace: 30.11.2021, Anotace: Myšlenka, že pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti (dále jen základních gramotností) je nutné společ..

TIO a reklama

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Příběh nabízí zamyšlení nad tématem přílišného nakupování a důležitosti kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou s.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a sítě

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Společně s robůtkem TIO se můžete vyhnout nástrahám internetových a sociálních sítí, dotknout se tématu bezpečnosti, sdě.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO a signál

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Pomocí příběhu nahlédnete společně s robůtkem TIO a Michalem do historie. Dozvíte se, jak se dřív lidé dorozumívali a ko.., Autor: PPUČ-MŠ-tým

TIO - úvod

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale před.., Autor: Jitka Severinová

Infografikou do světa informací

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytváří infografiku, která čtenáře informuje o zajímavostech městské knihovny. Infografika může být vytvořena ve vo.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Navrhujeme rozpočet městské knihovně

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci pracují s rozpočtovou tabulkou městské knihovny. V první fázi z tabulky získávají data, ve fázi druhé navrhují rozp..

5 proti 5

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci si díky vytváření a realizaci soutěžní hry rozvíjí kromě komunikačních a prezentačních dovedností i matematickou gr.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Vytváříme logo digitálně pro městskou knihovnu

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci vytvoří v jednoduchém grafickém editoru logo knihovny. Odkazovaná aktivita je součástí publikace "39 námětů pro ..

Vyhledávej jako expert

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci formulují otázky vztahující se k obsahu výukového videa. Pomocí nástrojů internetového vyhledávače Google na ně vyh.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Environmentální souboj

Anotace: Žáci představí argumenty, kterými podpoří zvolené tvrzení. Argumenty pro diskuzi vyhledávají v odborné literatuře či v d.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Buňka v práci

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák si upevní předchozí znalosti o základních buněčných organelách při práci s informacemi, které se vztahují k jejich f.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Deník divoké přírody

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák vyhledá důležité informace o pozorovaném zvířeti z různých zdrojů. Vytvoří deník divoké přírody s využitím nalezenýc.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Voda – balená, nebo z kohoutku?

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci navrhnou postup řešení úlohy, ve které mají určit, která z vod, balená či kohoutková, je vhodnější k pití. Vyřeší p.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Hustota

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žák změří pomocí hustoměru hustoty různých kapalin a uspořádá je podle zjištěných hodnot. Na základě získaných vědomostí.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Gravitační síla – tíhové zrychlení: Gravitace nejbližší Zemi

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prostřednictvím vyhledaných informací a následné diskuze společně vytvoří tabulku s údaji o velikostech gravitační ..

Gravitační síla – tíhové zrychlení

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci se naučí pracovat se zdroji informací, rozlišovat relevantní zdroje informací a správně je citovat. Na základě získ..

Balič novodobý

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci dokáží na základě práce s videoklipem popsat autorův pohled na navazování vztahů mezi lidmi pod vlivem sociálních s.., Autor: PPUČ-2ST-tým

Reklama okolo nás

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prostřednictvím rozboru výroků týkajících se reklamy a díky vlastnímu pozorování vysvětlí vliv reklamy na smýšlení .., Autor: PPUČ-2ST-tým

Cizí zeď

Datum publikace: 01.06.2021, Anotace: Žáci prostřednictvím rozboru úryvků písně „Cizí zeď“ dokáží vysvětlit vliv sociálních sítí a médií na jedince a společno.., Autor: PPUČ-2ST-tým