O nás

Cíle projektu
  • Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v celé síti poskytovatelů.
  • Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče.
  • Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka.
  • Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami.
  • Rozšíření metod a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů.