Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Projekt byl realizován v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.