Vítejte ve znalostní databázi SRP

Znalostní databáze projektu SRP nabízí přísup ke všem materiálům projektu pomocí strukturovaného vyhledávání.
Vyhledávat můžete dle klíčových slov a slovních spojení stiskem tlačítka „Začít vyhledávat“.

V pravém menu v sekci Materiály ke strategickému řízení naleznete praktické průvodce, manuály a šablony, které Vás provedou celým procesem. Odpovědi  na dotazy uživatelů naší znalostní databáze jsou zveřejněny v sekci Dotazy ke strategickému řízení a průběžně doplňovány.

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol.

Vaše dotazy zodpovídají:

...
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D, MBA

Konzultantka strategického řízení a plánování

V současnosti vyučuje management na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd v Kutné Hoře. Zároveň je poradkyní pro rozvoj lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků a intenzivně se věnuje vzdělávání manažerů. V letech 1997-2006 působila jako ředitelka soukromé školy a školícího a poradenského střediska.

...
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D

Konzultant strategického řízení a plánování

Pracuje jako ředitel Speciální školy Ibsenka v Brně, určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a současně působí jako ředitel speciálního pedagogického centra. Podílí se na tvorbě metodik, kurzů a realizaci projektů v rámci OP VVV. Působí jako lektor ve Středisku služeb školám Brno, NPI ČR. Vyučuje na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno.

...
Mgr. Bc. Hana Stýblová

Konzultantka strategického řízení a plánování

Od roku 1990 pracuje jako ředitelka ZŠ a MŠ Plzeň Božkov. Škola se aktivně zapojuje do řady projektů. Do října 2019 působila třináct let jako prezidentka Asociace ředitelů ZŠ ČR, kde se dále angažuje jako členka rady. Je členkou monitorovacího výboru OP VVV a řady odborných platforem a pracovních skupin.