Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: On-line škola SYPO

Datum konání: 21.06.2021

Anotace:

Obměna a obnova témat ve výuce informaticky zaměřených předmětů je v současnosti velmi diskutovaná. Hlavní je však změna v přemýšlení o novém přístupu k informatickým tématům, a to spíše směrem k rozvoji informatického myšlení. Tento webinář ukazuje jednu z cest, která se v novém obsahu Informatiky nabízí: Programování a algoritmizace. Konkrétně se tento webinář zaměřuje na druhý stupeň základní školy. Vychází nejen z připravených učebnic a materiálů v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. A

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Popis cílové skupiny: pedagogům 2. stupně ZŠ

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář - záznam

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=86204

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura60d965917769fc780d7b60a2
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/60d965917769fc780d7b60a2