Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. st. ZŠ

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: On-line škola SYPO

Datum konání: 21.06.2021

Anotace:

Seznámíme se s metodickým postupem budování pojmů týkajících se míry, tzn. obsahu a obvodu rovinných útvarů a také povrchu a objemu těles v průběhu od 1. do 5. ročníku 1. st. ZŠ. Zamyslíme se nad příčinami častých neporozumění a zaměňování pojmů a vzorečků. Ukážeme si několik námětů do praxe, jak se žáky vyvodit na základě mnohé manipulace a řešení úloh v reálných kontextech vazby, které vedou k formulaci vzorečků.

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.

Popis cílové skupiny: pedagogům 1. stupně ZŠ

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář - záznam

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=86371

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura60d965917769fc780d7b60a4
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/60d965917769fc780d7b60a4