Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: zaměřeno na ČJ - On-line škola SYPO

Datum konání: 21.06.2021

Anotace:

Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání v jednotlivých uzlových bodech (dříve očekávané výstupy) a jejich konkretizaci. Věnuje se charakteristice vzdělávacího obsahu a návrhům na redukci učiva, zejména v oblasti tvarosloví, skladby a literární historie. Zároveň se zaměří na pojetí výuky českého jazyka spočívajícím v důrazu na rozvíjení komunikačních kompetencí v mluvené i psané formě, jelikož cílem literární výchovy je vychovávat vnímavého a aktivního čtenáře, který je schopen sdílet čtenářské zážitky s ostatními.

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Popis cílové skupiny: pedagogům 2. stupně ZŠ

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář - záznam

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=86518

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura60d965927769fc780d7b60f9
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/60d965927769fc780d7b60f9