Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: On-line škola SYPO

Datum konání: 21.06.2021

Anotace:

Jedním z hlavních cílů matematického vzdělávání je naučit žáky používat matematické myšlení, znalosti matematických nástrojů a dovednost k řešení problémů v různých každodenních situacích v běžném životě, při výkonu povolání i celoživotním učení. Matematika poskytuje nástroje k řešení problémů a naopak řešení problémů rozvíjí matematické kompetence žáka a toto vše rozvíjí mentální schopnosti žáků. Vědomí významu matematických kompetencí a jejich uplatnitelnost v praxi, což je na odborných školách klíčové, má rozhodující motivační efekt. Webinář na konkrétních příkladech ukáže některé možnosti gramotnostně pojaté výuky matematiky na odborných školách se zaměřením na CUN (komplexní, neznámé a nerutinní) úlohy a jejich řešení, které se v běžných učebnicích a sbírkách nevyskytují.

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: Mgr. Miroslav Staněk

Popis cílové skupiny: pedagogům SOŠ a SOU

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář - záznam

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=86519

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura60d965927769fc780d7b60fa
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/60d965927769fc780d7b60fa