Význam komplexních úloh ve vzdělávání

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: On-line škola SYPO

Datum konání: 21.06.2021

Anotace:

Znalosti matematických metod a dovednosti jejích aplikací uplatňují žáci i v dalších vzdělávacích oblastech, žáci SOŠ především v odborném vzdělávání. Žáky uznaný smysl vzdělávání, zde vědomí významu znalostí a dovedností získaných v matematice pro uplatnění oboru vzdělání či dalšího vzdělávání, je důležitý pro motivaci žáků zejména pragmaticky zaměřených. Vhodnou příležitostí k propojení matematického vzdělávání s odborným jsou komplexní (průřezové) úlohy a žákovské projekty. Učitelé však v rámci své pregraduální přípravy na takto zaměřený způsob výuky nejsou připravováni. Propojování matematického vzdělávání s ostatním vzděláváním se učitelé matematiky nemusí obávat. Cílem webináře je ukázat možné přístupy různé náročnosti na přípravu a realizaci žákovských projektů a řešení komplexních úloh a na konkrétních příkladech ukázat jejich realizaci a podělit se o zkušenosti. Nabídnout náměty žákovských projektů a zdroje řešených úloh, které lze využít ve výuce nejen matematiky. Na webinář bude navazovat na podzim 2020 workshop

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: Mgr. Josef Bobek

Popis cílové skupiny: pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář - záznam

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=86520

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura60d965927769fc780d7b60fb
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/60d965927769fc780d7b60fb