Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: On-line škola SYPO

Datum konání: 21.06.2021

Anotace:

Webinář ukáže účastníkům, kromě samotného zapojování různých možností pro rozvoj algoritmického myšlení do výuky, jak je nutné myslet i na didaktický aspekt tak, aby se z žáka nestala pouze figurka, která opisuje kusy kódu, nebo přetahuje bloky dle toho, co předvádí učitel. Rozvoj algoritmického myšlení u žáků sebou nese i mnoho úskalí pro učitele, typicky větší míra volnosti ve smyslu přizpůsobení algoritmu, kontrola základních vlastností algoritmu (jako jednoduchost, obecnost, ...), hledání chyby v algoritmech žáků. Navíc každý z žáků by měl mít možnost pocítit, že alespoň minimálně uspěl (rozfázování algoritmického úkolu na menší funkční části). Webinář právě tyto pohledy rozkryje a ukáže na různých prostředích příklady jejich využití.Obsah programu: Proč zapojovat algoritmické myšlení do výuky za základní a střední škole? Je možné rozvíjet algoritmické myšlení jen v hodinách informatiky? Jaké máme prostředky pro rozvoj algoritmického myšlení? Musí být učitel programátor, aby se nemusel bát s žáky programovat? Znamená to, že když bude učitel s žáky programovat, dělá z nich programátory? Musí si učitelé sami připravovat všechny materiály?

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Popis cílové skupiny: Členům národního kabinetu Informatika a ICT, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář - záznam

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=86534

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura60d965927769fc780d7b6105
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/60d965927769fc780d7b6105