Oblastní workshop PV

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: Jak rozvíjet nadaného žáka v matematické gramotnosti a pregramotnosti?

Datum konání: 20.10.2021

Anotace:

Obsah – témata programu Obsah programu se zaměřuje na konkrétní požadavky školy, a to metody práce (různé přístupy k matematickému nadání, práci s nimi, metody volby vhodných výukových metod, atd.) v rozvoji matematické gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ a matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání.    Podpora matematicko-logické inteligence: hry s modely, jejich projektování a stavba (např. Merkur, Lego) , puzzle (plošné i vícerozměrné),  šachy (deskové i počítačové),  hlavolamy, logické hry a hádanky – př. barvy pro  děti  (Colours for Kids), Cestička pro děti (Road for Kids), Dvojice pro děti (Pair for Kids), Hanojská věž (Hanoi for Kids), Logik pro děti (Logic for Kids), pexesa, pexetria, sudoku, tredoku, apod., hry na deduktivní myšlení, strategické hry, předpovídání s následným ověřením předpovědi, šifrování a kódování, využívání tabulek, diagramů a časové osy, vynálezy a vynalézání, všeobecné plánování, sekvenční myšlení krok za krokem (např. co předchází a následuje v přirozených dějích).   Vzdělávací cíl Účastník získá základní informace o konkrétních metodách práce s nadaným žákem, bude motivován ke kontinuálnímu vzdělávání v oblasti matematiky a matematické pregramotnosti, a  k odbornému růstu v této oblasti.

NPI Krajské pracoviště: Pardubice

Lektor: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Popis cílové skupiny: pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: MS Teams

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87175

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura6124ede4b8139d4d1b1864b2
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/6124ede4b8139d4d1b1864b2