Pilotáž Modelu sytému podpory začínajících učitelů

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: 2. pilotáž - druhý rok

Datum konání: 01.09.2021

Anotace:

Pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů je zaměřena na sběr informací ze škol, které dostanou k naplánování adaptačního procesu svého začínajícícho učitele k dispozici Model systému podpory začínajících učitelů. Hlavním cílem pilotáže je ověřit, zda je Model vytvořen funkčně a užitečně, zda skutečně může školám sloužit jako návod při uvádění začínajícího učitele.Garant se školou řeší ujasnění potřeb a možností svěřené školy a zaznamenává návrhy na úpravu či doplnění Modelu. Ze svěřených škol sbírá podněty, které budou sloužit při revizi Modelu. Pilotáž bude primárně probíhat dle připraveného Manuálu pro garanty pilotáže a  Manuálu pro účastnky pilotáže, ale budou zároveň zohledňovat i potřeby jednotlivých škol. Podpory se za školu budou účastnit minimálně začínající učitel, uvádějící učitel a vedení školy.Po dobu trvání pilotáže (červen 2020 - červen 2022) proběhnou minimálně 6 setkání garanta pilotáže se školou.

NPI Krajské pracoviště: Pardubice

Lektor: Mgr. Iva Škaloudová

Popis cílové skupiny: pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: Online; MŠ Pod Smrkem, Štefánikova, Vysoké Mýto

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87317

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura612d00c6d737955dd8720242
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/612d00c6d737955dd8720242