Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v matematice na prvním stupni

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Datum konání: 30.11.2021

Anotace:

Na základě konkrétních ukázek a návrhů do praxe se zaměříme na Formativní hodnocení z dlouhodobější perspektivy a jeho vliv na proces učení a rozvoj žáka nejen po stránce kognitivní ale i osobnostní. Spolu s osvojováním obsahu učiva matematiky se tedy žák může plně rozvíjet také v mnoha dalších oblastech klíčových kompetencí. Ve webináři tak otevřeme i náročnější témata jako jsou cíle a kritéria hodnocení, autonomie poznávání, zpětná vazba a sebehodnocení nebo vrstevnické učení.

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D., Mgr. Tereza Kottová

Popis cílové skupiny: pedagogům 1. stupně ZŠ

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87430

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura612f5dd27217f1231d7984d2
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/612f5dd27217f1231d7984d2