Chemický děj efektně i efektivně

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Datum konání: 06.12.2021

Anotace:

Chemický děj je jedním z klíčových tematických celků ve výuce chemie. Cílem webináře je nabídnout účastníkům konkrétní experimenty, prostřednictvím kterých budou moci žáci efektně a efektivně poznávat základní typy chemických reakcí (slučování, rozklad, substituční reakce, konverze) a propojit získané závěry s kvantitativním vyhodnocením chemické reakce.Obsahem webináře budou konkrétní ukázky praktických úloh (ty budou přímo v online verzi webináře částečně realizovat přihlášení účastníci), které přiblíží kvalitativní i kvantitativní popis chemických dějů. Úlohy budou zaměřené na vybrané typy chemických reakcí, jejich zápis chemickými rovnicemi a výpočty z chemických rovnic.Účastníci webináře získají navíc pracovní materiály, s nimiž pak budou moci pracovat ve svých hodinách, ale i autorské videosekvence realizovaných experimentů. V rámci webináře se s těmito materiály bude pracovat po celou dobu trvání webináře.

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

NPI Typ webináře: Oborové didaktiky

Lektor: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

Popis cílové skupiny: pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

Zdroj: Helen

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura6130d9701b96ba11605edfb3
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/6130d9701b96ba11605edfb3