Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: On-line škola SYPO

Datum konání: 03.09.2021

Anotace:

Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenujeme hlavní fenomény dvouletého adaptačního období začínajícího učitele a následně si společně s vedením škol odpovíme na otázky týkající se jejich spolupráce se začínajícími a uvádějícími učiteli. Dozvíme se také, co se zástupcům vedení školy osvědčilo při plánování adaptačního procesu a jaký vidí přínos společných setkávání v triádách: začínající učitel – uvádějící učitel – ředitel školy.

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D.

Popis cílové skupiny: pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: webinář SYPO

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87504

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura61322aae54cb3a4c3b362f78
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/61322aae54cb3a4c3b362f78