Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Datum konání: 01.09.2021

Anotace:

Konzultace je zaměřena na poskytování odborné, metodické podpory krajským ICT metodikem projektu SYPO v oblasti zavádění a využívání digitálních technologií ve všech oblastech vzdělávání a řízení školy. Obsahem odborné podpory školy může být jedna, nebo i více témat — Digitální infrastruktura ve škole, Role ICT ve vzdělávání, Sledování trendů, ICT v řízení školy, Obsah pro využití ICT ve vzdělávání. Krajský ICT metodik společně se zástupcem školy řeší konkrétní situaci týkající se některé oblasti ICT dle potřeb a specifických podmínek školy. Konzultace je individuální akce a je poskytována školnímu ICT metodikovi/koordinátorovi, řediteli školy, nebo jinému zaměstnanci školy odpovědnému za implementaci digitálních technologií do vzdělávání a řízení ve škole. V případě konzultace na místě se krajský ICT metodik, po vzájemné dohodě, dostaví do školy, která o podporu požádá. Škola může využít pouze tři konzultace v průběhu jednoho školního roku.

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ

Lektor: Mgr. Bc. Radek Dlouhý

Popis cílové skupiny: ředitelům škol a školských zařízení, koordinátorům ICT

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: Škola, školské zařízení

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=79424

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura614483fa4927ff132d3ce002
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/614483fa4927ff132d3ce002