Oblastní workshop PV

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: Zdravotní tělesná výchova v MŠ (dále jen ZTV)

Datum konání: 14.10.2021

Anotace:

Účastníci si ve zkratce zopakují tělesný a pohybový vývoj dítěte předškolního věku, ujasní si pojmy vadné držení těla, správné držení těla, svalová nerovnováha, seznámí se s některými metodami hodnocení somatického stavu a držení těla, seznámí se s osmi druhy zdravotních cvičení, jejich popisem, zásadami využívání a zařazování do cvičebních jednotek v mateřské škole Motorický vývoj dítěte – účastníci si ve zkratce zopakují tělesný a pohybový vývoj dítěte předškolního věku, základní anatomii, rozdělení svalů ve vztahu k ZTV           Cíle a úkoly zdravotní tělesné výchovy           Pohybová aktivita jako prevence vadného držení těla – účastníci si ujasní           pojmy vadné držení těla, správné držení těla, svalová nerovnováha, seznámí           se s některými metodami hodnocení somatického stavu a držení těla                                                                                                                       1 hodina Formy zdravotního cvičení – účastníci se seznámí s osmi druhy zdravotních cvičení – vyrovnávací, uvolňovací, protahovací, posilovací, balanční, dechová, relaxační, aerobní; jejich popisem, zásadami využívání a zařazování do cvičebních jednotek v mateřské škole                                                                                                                        1hodina Specifické formy cvičení – účastníci si utřídí přehled specifických forem ZTV – psychomotorické cvičení, jóga, rytmika a tanec, pohybové hry; jejich využití a zařazení do denního režimu mateřské školy, cvičební jednotky                                                                                                                      0,5 hodina Cvičební jednotky ZTV, stavba hodiny, zásady cvičení, praktické ukázky cvičení a vystavení hodiny – účastníci se naučí sestavit cvičební hodinu ZTV s dodržením zásad, vytvoří si vlastní cvičební hodinu a prakticky si vyzkouší její vedené                                                                                                                      1,5 hodinaVzdělávací cílÚčastník: se naučí sestavit cvičební hodinu zdravotní tělesné výchovy s respektováním zásad provedení jednotlivých forem zdravotních cvičení

NPI Krajské pracoviště: Ostrava

Lektor: Jarmila Karnovská

Popis cílové skupiny: pedagogům MŠ, speciální pedagogové

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: MS Teams

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87956

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura614483fb4927ff132d3ce008
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/614483fb4927ff132d3ce008