Oblastní workshop PV

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: Co ještě můžeme udělat pro děti s OŠD v MŠ

Datum konání: 26.10.2021

Anotace:

Témata programuSeminář se zaměří prioritně na problematiku dětí s odloženou školní docházkou v mateřské škole. Propojí teoretické poznatky s pedagogickou praxí takovým způsobem, aby účastníci mohli využít informací okamžitě ve své praxi, a to zejména v oblastech pedagogické dokumentace, výchovně – vzdělávacích strategií a v praktických činnostech, se zaměřením na oblast grafomotoriky, která byla vyhodnocena až ve 14,6% jako jedna z příčin OŠD. 1. část Náměty na možnosti uplatňování prožitkového učení v praxi 1,5hod. 2. část Možnosti podpory rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dítěte s odloženou školní docházkou 1 hod.3. část Spolupráce rodiny a školy 1 hod.4. část Reflexe 0,5 hVzdělávací cílÚčastník: se seznámí s náměty na možnosti uplatňování prožitkového učení v praxi; s možnostmi podpory rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dítěte s odloženou školní docházkou s modelovými situacemi, jakým způsobem propojit spolupráci rodiny a školyse naučí rozvíjet osobnost dítěte s OŠD v rámci nácviku a upevňování správných návyků v oblasti grafomotoriky, úchopu a sezení dítěte s přihlédnutím k vývojovým specifikům; plánovat, realizovat a vyhodnocovat oblast grafomotorických cvičení takovým způsobem, aby byla nástrojem prevence a nápravy odkladů školní docházky.

NPI Krajské pracoviště: Ostrava

Lektor: Jarmila Karnovská

Popis cílové skupiny: pedagogům MŠ, speciální pedagogové

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: MS Teams

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87959

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura614491b175fb5e71d633d082
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/614491b175fb5e71d633d082