Online konference - Mediální obraz školy

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy 

Datum konání: 19.10.2021

Anotace:

Program konferenceKonference bude mít  dvě části – dopolední, věnovanou odborným příspěvkům a odpolední, která bude věnována workshopům k danému tématu.   8,30 – 9,00 prezence   9,00 – 9,10 zahájení konference, úvodní slovo a představení programu     9,10 – 9,45 prezentace č. 1 - PR školy pomocí robotiky – J. Poláček  9,45 – 9,55 diskuze     9,55 – 10,00 pauza     10,00 – 10,25 prezentace č. 2 - Online prezentace školy - M. Prnková + A. Herrmann (příklady dobré praxe – Masarykova ZŠ  Plzeň)  10,25 – 10,35 diskuze    10,35 – 10,55 prezentace č. 3  - PR školy a komunikace s médii – R. Třísková   10,55 – 11,05 diskuze      11,05 - 11,10 pauza    11,10 – 11,30 prezentace č. 4 Jak (vy)budovat úspěšnou školu – K. Moric     11,30 – 11,40 diskuze          12,00 – 13,00 obědová pauza             13,00 – 14,30 workshopy : Workshop č. 1 PR školy pomocí robotiky – J. Poláček  Workshop č. 2 Facebook a jeho využití ve škole - M. Prnková  Workshop č. 3 PR a komunikace navenek – R. Třísková   Workshop č. 4 Jak (vy)budovat úspěšnou školu – K. Moric   14,30 - 15,00 pauza           15,00 – 16,30 workshopy  Workshop č. 1 PR školy pomocí robotiky - J. Poláček  Workshop č. 2 Facebook a jeho využití ve škole - M. Prková  Workshop č. 3 PR a komunikace navenek – R. Třísková   Workshop č. 4 Jak (vy)budovat úspěšnou školu – K. Moric   Anotace příspěvků a profily lektorů:Dopolední příspěvky:  Příspěvek č. 1 - PR školy pomocí robotiky - Mgr. Jaroslav Poláček Autor se zabývá marketingem a PR školy. Na konkrétních příkladech uvádí, jak vnímání okolního prostředí, tak pochopení požadavků a přání klientů a komunikace se zákazníky přispívá k budování zájmu o školu. Na konkrétních příkladech bude uvedeno, jak vnímání okolního prostředí, pochopení požadavků a přání klientů a komunikace se zákazníky přispívá k budování zájmu o školu. Příspěvek přinese inspiraci, jakým směrem může být PR školy zacíleno a co pro to ředitel může udělat. Profil lektora: Mgr. Jaroslav Poláček - učitel matematiky, pracovních činností a informatiky, od roku 1992 ředitel Základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou. Předseda krajského kabinetu matematiky. Pedagogický optimista zapálený pro rozvoj výuky přírodních věd, robotiky a 3D tisku. Příspěvek č. 2 - Online prezentace školy - Ing. Martina Prnková V příspěvku bude pozornost věnována webové prezentaci školy včetně sociálních sítí a jejich možnému využití. Budou představeny různé sociální sítě vzhledem k cílové skupině.  Jak na webovou prezentaci školy? Jak k ní využít sociální sítě? Účastník získá základní vhled do tématu webové prezentace školy, seznámí se s možnými sociálními sítěmi a jejich využitím vzhledem k cílové skupině, tak aby byly škole přínosné v co největší míře.  Profil lektora: Ing. Martina Prnková - absolvovala Vysokou školu finanční a správní, o. p. s., magisterský studijní obor: Marketingová komunikace, užší zaměření: Media Relations Západočeská univerzita, fakulta ekonomická, bakalářský studijní obor: Management obchodních činností. Pracuje na oddělení komunikace s veřejností na NPI ČR jako specialista sociálních sítí. Příspěvek č. 3 - PR školy a komunikace s médii - Mgr. Renata (Kasalová) Třísková Prezentace s praktickými ukázkami poskytne účastníkům informace o práci novinářů a PR oddělení. Dozvíme se, která média můžeme pro prezentaci školy oslovit a jaké informace a podklady musíme případně novinářům poskytnout. Zaměříme se na zásady pro psaní (PR) textů – zapomeňte na slohová cvičení! Čtenáře potřebujeme především zaujmout a udržet jejich pozornost, ať už se jedná o psaní textů na web nebo do různých tiskovin. Profil lektora: Mgr. Renata (Kasalová) Třísková - V oblasti PR pracuje pro státní, neziskový  i komerční sektor. Mezi významné klienty patří 2. LF UK – nemocnice Motol, Plzeňský Prazdroj a.s., kongresová agentura CZECH – IN, mediální dům Economia, a.s. nebo Senát PČR. Působila jako tisková mluvčí ve státní agentuře CzechTourism nebo v Grantové agentuře ČR. Několik let se věnovala mediální výchově a společně s odbornými  i vysokoškolskými pracovišti také její implementaci do výuky na MŠ, ZŠ i SŠ.Příspěvek č. 4 - Jak (vy)budovat úspěšnou školu - Mgr. Karel Moric, MBA Škola je firma a ředitel je zásadní postavou v systému řízení školy. Pro vystudovaného pedagoga to často není jednoduchá věc. Strategické plánování, management, vize, marketing, osobní rozvoj a mnoho dalšího jsou věci, kterým se ředitel musí naplno věnovat, pokud chce, aby jeho škola rostla a byla úspěšná. Profil lektora: Mgr. Karel Moric, MBA je 6 let ředitelem Základní a mateřské školy v Ludgeřovicích, předtím působil na téže škole jako zástupce ředitele a pedagog. Je finalistou soutěže Ředitel roku 2019 a držitelem ceny Výrazná pedagogická osobnost roku Moravskoslezského kraje 2017 a držitel stříbrné medaile MŠMT 2021. Je členem Stálé konference ředitelů škol-projekt SYPO, vedoucím členem skupiny pro matematickou gramotnost MAS-Hlučínsko, zkušeným projektovým manažerem v oblasti vzdělávacích projektů a zakládajícím členem GEG My jsme Ludgeřovice. Anotace workshopů:  Workshop č. 1 - PR školy pomocí robotiky - Mgr. Jaroslav Poláček Workshop se bude zabývat marketingem a PR školy. Na konkrétních příkladech bude uvedeno vnímání okolního prostředí, pochopení požadavků a přání klientů, komunikace se zákazníky, které přispívají k budování zájmu o školu. Workshop vám nabídne pohled na propagaci školy, která vybudovala u školy samostatné křídlo pro výuku robotiky a staví na této moderní technologii svoji prestiž i mediální obraz. Workshopem vás provede pan Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel základní školy v Hrádku nad Nisou, zakladatel přeshraniční spolupráce v regionu, zkušený regionální politik a muž mnoha dalších profesí.Workshop č. 2 - Facebook a jeho využití ve škole - Ing. Martina Prnková V průběhu workshopu budou představena hlavní specifika pro prezentaci školy na facebooku. Pro inspiraci budou uvedeny konkrétní příklady facebookových stránek různých druhů škol se zaměřením na správné pojetí komunikace na FB. Účastníci budou upozorněni na nejčastější problémy a chyby při tvorbě profilu školy na FB. Workshop účastníkům přinese základní informace, jak může FB školy vypadat a jak se o něj starat. Účastníci si budou moci prakticky vyzkoušet tvorbu FB stránky školy.Workshop č. 3  - PR a komunikace navenek  - Mgr. Renata (Kasalová) Třísková Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak psát poutavé titulky nebo perexy. Ty jsou totiž základem pro to, abychom čtenáře zaujali a přiměli k přečtení našich článků. Popíšeme chyby, které nejčastěji při psaní (PR) textů děláme. A rovnou na místě se zaměříme na jejich odstranění (rozbor konkrétních příspěvků účastníků, které budou zaslány lektorce s předstihem) .Workshop č. 4 - Jak (vy)budovat úspěšnou školu - Mgr. Karel Moric, MBA Není škola jako škola. Při budování "úspěšné" školy hraje zásadní roli ředitel školy a jeho strategická rozhodnutí. Na co by neměl ředitel školy zapomenout, čeho se vyvarovat a čemu naopak věnovat svůj čas. A za pomoci jakých nástrojů budovat a posouvat školu i o tom bude tento workshop. Poznámka: Oblastní konference pro pilotáž

NPI Krajské pracoviště: Praha a SČ, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno, Zlín, Jihlava

Lektor: Mgr. Jaroslav Poláček, Ing. Martina Prnková, Mgr. Renata Třísková, Mgr. Karel Moric, MBA

Popis cílové skupiny: ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: MS Teams - online

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=87896

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura61449fbfcdeb1d1fa84c2172
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/61449fbfcdeb1d1fa84c2172