Oblastní workshop CJL

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: Nápady do čtenářské dílny a lekce pro 2. stupeň ZŠ

Datum konání: 19.10.2021

Anotace:

Obsah – témata programu:- teoretické východisko formou PPT (dílna, lekce, klub; pravidla, forma, průběh dílny; rozvoj čtenářské gramotnosti, metody aj.),- ukázky práce s metodami - čtení s předvídáním, I.N.S.E.R.T. alfabox, sketschnoting, myšlenková mapa, podvojný/potrojný deník, pětilístek/diamant, rybí kost, Vennuv diagram, grafické organizéry, mapa místa,- tipy na vhodné texty aj. - D. Williams: Babička drsňačka, Babička, V.Matocha: Prašina, M. Vopěnka: Spící město, Kdo si prdnil u dvora, P. Kubášková: Čarodějka malostranská, knihy V. Válkové: Bářin kouzelný atlas, výběr současné literatury pro mládež aj.,- praktické ukázky a nápady na čtenářskou dílnu a lekci,- tipy na odbornou literaturu pro učitele, knižní tipy do hodin i volnočasovou literaturu pro žáky,- diskuse, příklady dobré praxe.Všechny nabídnuté materiály si účastníci sami vyzkouší, mohou nad nimi diskutovat, uvádět příklady dobré praxe. Vzdělávací cíl:Účastníci získají inspiraci i potřebné nástroje, které jim mohou s výukou v oblasti čtenářské gramotnosti. Účastníkům budou připomenuty postupy, metody, strategie a formy práce směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti zaměřené na čtenářské dílny a lekce. Účastníci získají portfolio materiálů vhodné k využití ve své praxi, všechny materiály získají také v online podobě tak, aby si je mohli sami upravit pro konkrétní žáky.

NPI Krajské pracoviště: Jihlava

Lektor: Mgr. Jitka Vyplašilová

Popis cílové skupiny: pedagogům 2. stupně ZŠ, a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: online

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=88148

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura61559994ee2e5632a57b0d02
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/61559994ee2e5632a57b0d02