Oblastní workshop CJL

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: Knihy pro 2. stupeň ZŠ aneb Co s žáky číst

Datum konání: 30.11.2021

Anotace:

Obsah – témata programu:Lektorka seznámí účastníky se základními pojmy, metodami, strategiemi a formami práce, které efektivně rozšíří obsah školních knihoven na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti.  Všechny nabídnuté materiály si účastníci sami vyzkouší, mohou nad nimi diskutovat, uvádět příklady dobré praxe.- teoretické východisko formou prezentace (knihovna, klasifikace dětské literatury, čtenářská dílna, lekce, klub, metody čtenářské gramotnosti aj.),- ukázky práce s metodami z konkrétních knih -čtení s předvídáním, I.N.S.E.R.T. alfabox, brainwritting, sketschnoting, myšlenková mapa, podvojný/potrojný deník, pětilístek/diamant, rybí kost, Vennuv diagram, grafické organizéry, mapa místa, životabáseň, poštovní schránka aj.- tipy na materiály využitelné při práci s texty - čtenářské kostky, sáčky, věž; karty na hru rolí, čtenářský metr, záložky- tipy na knihy, odkazy k volným pracovním listům, odkazy na weby věnující se dětské a young adult literatuře - např. D. Williams: Babička drsňačka, V.Matocha: Prašina, M. Vopěnka: Spící město, P. Kubášková: Čarodějka malostranská, knihy V. Válkové: Bářin kouzelný atlas, série Rodu Trhnhofů, Čik, komiksy, výběr současné literatury pro mládež aj. Vzdělávací cíl:Účastníci získají inspiraci a nástroj, který jim může pomoci s výběrem knih do školních knihoven a pro práci v hodinách literatury.  Účastníci získají portfolio materiálů vhodné pro využití ve své praxi, všechny materiály získají také v online podobě tak, aby si je mohli sami upravit pro konkrétní žáky.

NPI Krajské pracoviště: Jihlava

Lektor: Mgr. Jitka Vyplašilová

Popis cílové skupiny: pedagogům 2. stupně ZŠ, a pedagogům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: online

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=88150

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura61559994ee2e5632a57b0d03
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/61559994ee2e5632a57b0d03