Oblastní workshop MAT

Zpracováno v rámci projektu: SYPO

Podtitulek: Finanční gramotnost

Datum konání: 20.10.2021

Anotace:

1. Obsah – témata programu Pro učitele: kdo učí/měl by učit finanční gramotnost a jaké k tomu má předpoklady? Opravdu krátce z historie Multiplikační efekt peněz Základy počítání s procenty, procentní bod („zvýšení sazby o jeden procentní bod“) Úrokový počet, roční sazba, področní sazby, nominální a efektivní úroková míra, RPSN Základy finanční matematiky v programu MS Excel, finanční funkce, hypotéky, spoření Daň z přidané hodnoty a spotřební daně Odměna za práci, rozdíl mezi mzdou a platem, dekompozice odvodů, průměrná mzda Rozpočet domácnosti Platební karty Základní principy pojištění Investice, spekulace – upozornění na rizika, vysvětlení principů, Forex a pákové obchody Veřejné a neveřejné rejstříky, ochrana osobních údajů, úvěrové podvody Citáty ze světa financí a další náměty k samostatné práci2.   Vzdělávací cílÚčastníci si prohloubí své dosavadní znalosti z oblasti finančního vzdělávání a finanční gramotnosti s praktickými ukázkami, výpočty a modelovými příklady. Získají zásobárnu úkolů a projektů pro samostatnou i skupinovou práci v hodinách a ukázat možné propojení s dalšími předměty (matematika - posloupnosti a řady, procenta, grafy, popisná statistika; ICT - finanční výpočty a modely v Excelu; ZSV - práce a odměna za práci, daně a odvody).

NPI Krajské pracoviště: Pardubice

Lektor: Mgr. David Brebera

Popis cílové skupiny: pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

Zdroj: Helen

NPI Místo konání vzdělávací akce: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Odkaz: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=88229

Poslední aktualizace14.10.2021 15:02
Signatura615b17bea09d151ca4557593
Trvalý odkazhttps://hledej.npi.cz/sypo/615b17bea09d151ca4557593