Počet nalezených výsledků: 310
Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

Anotace: Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání.., Zdroj: Helen

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

Anotace: Míra v geometrii (obvod, obsah, povrch a objem) patří mezi důležitá témata školské matematiky s významným přesahem do bě.., Zdroj: Helen

Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?

Anotace: Na webináři se společně zamyslíme nad tím, co rozumíme matematickou gramotností a jak se daří rozvíjet ji na střední ško.., Zdroj: Helen

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

Anotace: Cílem webináře je na praktických příkladech ukázat, jak aktivizovat žáka v hodinách s využitím různých prostředků ICT. P.., Zdroj: Helen

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

Anotace: Diferenciace řeší například, jak pracovat s inkludovanými žáky, jak podpořit rozvoj nadaných žáků, jak pracovat s cizinc.., Zdroj: Helen

Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

Anotace: Cílem webináře je prakticky a přehledně představit a vysvětlit systém zavádění technologií do výuky podle modelu SAMR. T.., Zdroj: Helen

Netiketa napříč internetem

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka na 2. stupni ZŠ téma komu.., Zdroj: Helen

Využití otevřených dat ve výuce

Anotace: Webinář se zaměří na praktické ukázky využití otevřených dat ve výuce. Ukážeme si jak s žáky zpracovat aktuální témata: .., Zdroj: Helen

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

Anotace: Cílem webináře je pomoci učitelům matematiky vyučujících na SOŠ obory E s výběrem vhodných příkladů a volbou metod jejic.., Zdroj: Helen

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka na SŠ téma Komunikace na .., Zdroj: Helen

Mapové vizualizace ve výuce

Anotace: Webinář nepřímo navazuje na předchozí webinář Využití otevřených dat ve výuce. Zde si ukážeme, jak jednoduše vytvořit ma.., Zdroj: Helen

Zpětná vazba pomocí ICT

Anotace: Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětn.., Zdroj: Helen

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury G

Anotace: Rámcový vzdělávací program podporuje optimální rozvoj žáka také tím, že stanovuje různou úroveň dosahování očekávaných v.., Zdroj: Helen

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury SOŠ - SOU

Anotace: Rámcový vzdělávací program podporuje optimální rozvoj žáka také tím, že stanovuje různou úroveň dosahování očekávaných v.., Zdroj: Helen

Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak si v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ poradit s velmi náročným.., Zdroj: Helen

Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu

Anotace: Webinář je určen učitelům českého jazyka či základů společenských věd na gymnáziu. Účastníci budou seznámeni s příkladem.., Zdroj: Helen

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

Anotace: Algebraické výrazy a jejich úpravy představují jedno z kritických míst matematiky 2. stupně. Pro řadu žáků je vysoký stu.., Zdroj: Helen

Základní principy genetického konstruktivismu (tj. Hejného metody)

Anotace: Cílem webináře bude vysvětlit, proč je Hejného metoda vybudována právě tak, jak je vybudována, tedy proč jsou v ní prost.., Zdroj: Helen

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

Anotace: Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací v.., Zdroj: Helen

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole

Anotace: Webinář je určen učitelům matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ a všem ostatním, kteří pracují se žáky se specifickými porucha.., Zdroj: Helen