Počet nalezených výsledků: 310
Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

Anotace: Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací v.., Zdroj: Helen

Zpětná vazba pomocí ICT

Anotace: Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětn.., Zdroj: Helen

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

Anotace: Webinář nabídne porozumění hodnocení ve formativní funkci. Objasníme si, v čem nám hodnocení může pomoci k tomu, aby se .., Zdroj: Helen

Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

Anotace: Kombinatorické myšlení se prolíná celým životem, od výběru optimálních možností při rozhodování, až po hazardní hry. Pro.., Zdroj: Helen

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

Anotace: Dělení výuky češtiny na hodiny mluvnické a slohové je v praxi školy stále značně frekventované, odráží se ostatně i v ne.., Zdroj: Helen

Co je to ten 3D tisk?

Anotace: 3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skut.., Zdroj: Helen

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

Anotace: Webinář se zaměřuje na představení učebnice edukační robotiky pro 1.stupeň ZŠ s využitím 2. generace edurobotických sad .., Zdroj: Helen

Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

Anotace: Co přináší vědomostní přístup k analýze věty a souvětí? Napomáhá rozvoji komunikační kompetence žáka? Které  větné a sou.., Zdroj: Helen

Scratch vs. MakeCode

Anotace: Na webináři se učitele seznámí se dvěma typickými blokovými prostředími pro rozvoj algoritmického myšlení, jejich výhoda.., Zdroj: Helen

Změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ

Anotace: Webinář bude zaměřen na nutné změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ, které ukázaly aktuální výzkumy prováděné KČJ.., Zdroj: Helen

Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi

Anotace: To, co prožijeme, s čím si uděláme zkušenosti rukama, manipulacemi, to si lépe zapamatujeme a také tomu lépe porozumíme..., Zdroj: Helen

Tvořme pojmovou mapu v Informatice

Anotace: Pojmová mapa se dá popsat jako hierarchická struktura složená z pojmů a vztahů mezi nimi, která umožňuje na první pohled.., Zdroj: Helen

Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu porozumění

Anotace: U některých žáků strach z matematiky způsobuje selhávání a neúspěch, blokuje přemýšlení. Příčinou strachu mnohdy není uč.., Zdroj: Helen

Začínáme s 3D modelováním

Anotace: V rámci tohoto webináře se účastníci seznámí s problematikou 3D modelování s ohledem na běžné školní prostředí, a to nap.., Zdroj: Helen

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním

Anotace: Schopnost žáků řešit slovní úlohy s porozuměním je pro ně výhodná nejen ve škole, ale i při řešení problémů z každodenní.., Zdroj: Helen

Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

Anotace: Výzkumy psychologů ukazují, že žáci, kteří chybují a s chybou dále pracují, se efektivněji učí. Proto mottem našeho webi.., Zdroj: Helen

Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

Anotace: Webinář se zaměří na vztah mezi pravopisnou vědomostí a pravopisnou dovedností, nabývání pravopisné dovednosti na základ.., Zdroj: Helen

Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

Anotace: Učivo o zlomcích patří k těm obtížnějším na 2. st. ZŠ. Velice často mají žáci problémy s porozuměním zlomkům, učí se zpa.., Zdroj: Helen

Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol

Anotace: Kombinatorické myšlení a schopnost řešit úlohy v kombinatorice jsou do velké míry založeny na schopnosti porozumět textu.., Zdroj: Helen

Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

Anotace: Slovní úlohy bývají žáky i učiteli považovány za náročnější oblast ve vyučování matematice. Ve webináři se zaměříme na p.., Zdroj: Helen