Počet nalezených výsledků: 310
Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

Anotace: Pozornost bude zaměřena konkrétně na propojení nácviku mluveného projevu a tvorby elektronické prezentace. Ukážeme cesty.., Zdroj: Helen

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

Anotace: Budeme hledat odpověď na otázku položenou v názvu webináře. Nabídneme ukázky dobré praxe (příběhy, žákovská řešení). Vyv.., Zdroj: Helen

Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

Anotace: Proč dělá současná výuka českého jazyka ze žáků spíše lingvisty nežli zkušené uživatele češtiny? Jak to můžeme změnit? A.., Zdroj: Helen

Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1. stupeň ZŠ)

Anotace: Unplugged aktivity jsou aktivity, při nichž se nevyužívá počítač ani jiné podobné zařízení.Na webináři se účastníci sezn.., Zdroj: Helen

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

Anotace: Unplugged aktivity - aneb Informatika bez počítače - tedy aktivity bez spuštění počítače, se pro informaticky zaměřené p.., Zdroj: Helen

Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

Anotace: Jak má vypadat odborný text, jaká jsou pravidla jeho tvorby? Webinář představí vytváření digitálního obsahu (samostatná .., Zdroj: Helen

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

Anotace: Rovnice jsou klíčovým učivem matematiky 2. stupně ZŠ. Je to učivo obtížné (v historii se myšlenka rovnic a jejich řešení.., Zdroj: Helen

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl

Anotace: Cílem webináře je vybavit učitele „metodickým balíčkem“, který by pomohl tvořivě rozvíjet čtenářskou gramotnost žáka. Al.., Zdroj: Helen

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

Anotace: Webinář Gradované úlohy na ZŠ, SŠ seznámí účastníky se způsoby, jak připravovat gradované úlohy v matematice, jak je pou.., Zdroj: Helen

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti

Anotace: Program webináře je zaměřen na základní principy rozvíjení matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem kognitivní s.., Zdroj: Helen

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

Anotace: V rámci webináře "Komunikace pedagogů MŠ s rodiči aneb neboj, mámo, má se tu dobře" se na chvíli zastavíme a budeme si s.., Zdroj: Helen

Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku českého jazyka a literatury

Anotace: Účastníci webináře získají tipy, jak žáky aktivizovat a efektivně je zapojit do on-line výuky všech tří složek předmětu .., Zdroj: Helen

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

Anotace: Distanční výuka je pojem, který je v současnosti skloňován ve všech pádech a je pravděpodobné, že se s touto formou výuk.., Zdroj: Helen

Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky

Anotace: V úvodu webináře si posluchači z řad učitelů či žáků základních a středních škol mohou rozšířit znalosti o radioaktivitě.., Zdroj: Helen

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

Anotace: Každý z učitelů jistě někdy velmi rychle potřeboval připravit konkrétní aktivitu pro motivaci žáků, podporu samotného ob.., Zdroj: Helen

Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

Anotace: Webinář představuje dvě učebnice vzniklé v rámci projektu PRIM, a to Robotika: programujeme Arduino a Robotika: programu.., Zdroj: Helen

Hodnocení při online výuce

Anotace: V současné době využíváme pro svou učitelkou práci různorodé online nástroje a aplikace, které nám umožňují překonat vzd.., Zdroj: Helen

Filozofie změn v informatice v RVP ZV

Anotace: Daniel Janata si povídá s Janem Berkim na téma, proč a co se změní v informatice na základních školách. Jak Berki odpoví.., Zdroj: Helen

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

Anotace: Školský zákon počítá s možností distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Co to v praxi z.., Zdroj: Helen

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

Anotace: V druhém dílu navazujme na povídání Daniela Janaty s Janem Berkim o filozofii změn ve výuce informatiky na základní škol.., Zdroj: Helen