Počet nalezených výsledků: 310
Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

Anotace: Má být dítě připravené na školu nebo škola na každé dítě? Z mateřských škol bývá často slyšet, že nástup do základní ško.., Zdroj: Helen

Záznamy z žákovské četby

Anotace: Webinář přinese nový pohled na tvorbu žákovských záznamů z četby (čtenářských deníků), představí nejen formu lapbooků, a.., Zdroj: Helen

Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy

Anotace: V současné době prochází česká básnická tvorba pro děti tzv. třetí zlatou érou. Knižní trh nabízí také kvalitní překlady.., Zdroj: Helen

Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

Anotace: Mezinárodní šetření PISA je cílené na patnáctileté žáky a na jejich schopnost aplikovat matematické znalosti na řešení ú.., Zdroj: Helen

Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy

Anotace: Nabídka knih pro nejmladší čtenáře je v současné době doslova explozivní. Nedostatkem knižní trh netrpí. O to obtížnější.., Zdroj: Helen

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

Anotace: Pro zeměpis je práce s mapou ztěžejní dovedností, učíme však děti pracovat s mapami správně? Jak rozvíjet mapové dovedno.., Zdroj: Helen

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Anotace: Cílem webináře je přiblížit účastníkům vzdělávací cíle v mateřské škole, jejich hierarchii, vzájemné vztahy a vazbu k RV.., Zdroj: Helen

Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

Anotace: V rámci setkání si zodpovíme základní otázky o badatelsky orientovaném vyučování. Vysvětlíme si, co vlastně badatelsky o.., Zdroj: Helen

SMART home

Anotace: Účastníci webináře se seznámí s otázkou uplatnění vln (LF, MF, UHF, SHF) v domácnosti, v čem spočívají a jak fungují jed.., Zdroj: Helen

Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu

Anotace: Cílem webináře je poskytnout učitelům inspiraci k zatraktivnění výuky zeměpisu. Nejprve z pohledu učitele zeměpisu popíš.., Zdroj: Helen

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

Anotace: Cílem webináře je ukázat propojenost kurikulárního vymezení digitální kompetence (v RVP) a konkrétních možností rozvoje .., Zdroj: Helen

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy

Anotace: Věk odpovídající druhému stupni základní školy neohraničuje z pohledu čtenářství vůbec nic. V této věkové skupině najdem.., Zdroj: Helen

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

Anotace: Krása a hlavní vzdělávací potenciál biologie a přírodopisu je především v tom, že v nich učíme žáky poznávat přírodu kol.., Zdroj: Helen

Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ

Anotace: V průběhu webináře „Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ“ se budeme zamýšlet nad možnostmi, jak můžeme u dětí a učitelů 2.., Zdroj: Helen

Hranice (ne)možného v biologii

Anotace: Ve světě živých organismů najdeme ohromující pestrost tvarů a velikostí, překvapivě účelných přizpůsobení a často překva.., Zdroj: Helen

Práce s daty s žáky na ZŠ

Anotace: V rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení vznikly učebnice, které reflektují změny provedené v rámci tzv.., Zdroj: Helen

Skandální literatura

Anotace: Cílem webináře je seznámit účastníky s rámcovým přehledem proměňování nepřijatelnosti a skandálnosti v průběhu literární.., Zdroj: Helen

Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

Anotace: Algebraická témata bývají učiteli 2. stupně ZŠ často označována jako kritická místa ve vyučování matematice. Při webinář.., Zdroj: Helen

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

Anotace: Popularizační přednáška určená pedagogům 2. stupně ve své první části představí fyzikálně chemický obor – klasickou pola.., Zdroj: Helen

Robotika s LEGO Mindstorms

Anotace: K rozvoji informatického myšlení žáků na základních školách nemusí sloužit jen klasická dětská programovací prostředí. Z.., Zdroj: Helen