Počet nalezených výsledků: 317
Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka na SŠ téma Komunikace na .., Zdroj: Helen

Mapové vizualizace ve výuce

Anotace: Webinář nepřímo navazuje na předchozí webinář Využití otevřených dat ve výuce. Zde si ukážeme, jak jednoduše vytvořit ma.., Zdroj: Helen

Zpětná vazba pomocí ICT

Anotace: Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětn.., Zdroj: Helen

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury G

Anotace: Rámcový vzdělávací program podporuje optimální rozvoj žáka také tím, že stanovuje různou úroveň dosahování očekávaných v.., Zdroj: Helen

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury SOŠ - SOU

Anotace: Rámcový vzdělávací program podporuje optimální rozvoj žáka také tím, že stanovuje různou úroveň dosahování očekávaných v.., Zdroj: Helen

Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak si v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ poradit s velmi náročným.., Zdroj: Helen

Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu

Anotace: Webinář je určen učitelům českého jazyka či základů společenských věd na gymnáziu. Účastníci budou seznámeni s příkladem.., Zdroj: Helen

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

Anotace: Algebraické výrazy a jejich úpravy představují jedno z kritických míst matematiky 2. stupně. Pro řadu žáků je vysoký stu.., Zdroj: Helen

Základní principy genetického konstruktivismu (tj. Hejného metody)

Anotace: Cílem webináře bude vysvětlit, proč je Hejného metoda vybudována právě tak, jak je vybudována, tedy proč jsou v ní prost.., Zdroj: Helen

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

Anotace: Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací v.., Zdroj: Helen

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole

Anotace: Webinář je určen učitelům matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ a všem ostatním, kteří pracují se žáky se specifickými porucha.., Zdroj: Helen

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

Anotace: Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací v.., Zdroj: Helen

Zpětná vazba pomocí ICT

Anotace: Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětn.., Zdroj: Helen

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

Anotace: Webinář nabídne porozumění hodnocení ve formativní funkci. Objasníme si, v čem nám hodnocení může pomoci k tomu, aby se .., Zdroj: Helen

Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

Anotace: Kombinatorické myšlení se prolíná celým životem, od výběru optimálních možností při rozhodování, až po hazardní hry. Pro.., Zdroj: Helen

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

Anotace: Dělení výuky češtiny na hodiny mluvnické a slohové je v praxi školy stále značně frekventované, odráží se ostatně i v ne.., Zdroj: Helen

Co je to ten 3D tisk?

Anotace: 3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skut.., Zdroj: Helen

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

Anotace: Webinář se zaměřuje na představení učebnice edukační robotiky pro 1.stupeň ZŠ s využitím 2. generace edurobotických sad .., Zdroj: Helen

Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

Anotace: Co přináší vědomostní přístup k analýze věty a souvětí? Napomáhá rozvoji komunikační kompetence žáka? Které  větné a sou.., Zdroj: Helen

Scratch vs. MakeCode

Anotace: Na webináři se učitele seznámí se dvěma typickými blokovými prostředími pro rozvoj algoritmického myšlení, jejich výhoda.., Zdroj: Helen