Počet nalezených výsledků: 317
Teoretická východiska výuky oboru ICT

Anotace: Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje.., Zdroj: Helen

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

Anotace: Znalosti matematických metod a dovednosti jejích aplikací uplatňují žáci i v dalších vzdělávacích oblastech, žáci SOŠ př.., Zdroj: Helen

Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech

Anotace: Jedním z hlavních cílů matematického vzdělávání je naučit žáky používat matematické myšlení, znalosti matematických nást.., Zdroj: Helen

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

Anotace: Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání.., Zdroj: Helen

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

Anotace: Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individu.., Zdroj: Helen

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury

Anotace: Rámcové vzdělávací programy podporují optimální rozvoj žáka také tím, že stanovují různou úroveň dosahování očekávaných .., Zdroj: Helen

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?

Anotace: Webinář představí propedeutiku i výuku násobení na 1. stupni ZŠ. Účastníci se seznámí s pomůckami, které mohou pomoci př.., Zdroj: Helen

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

Anotace: V dnešní době existuje celá řada edukačních aktivit a strategií, které mohou v konjunkci s vhodně zvolenou aplikací přet.., Zdroj: Helen

Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

Anotace: Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání.., Zdroj: Helen

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

Anotace: Míra v geometrii (obvod, obsah, povrch a objem) patří mezi důležitá témata školské matematiky s významným přesahem do bě.., Zdroj: Helen

Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?

Anotace: Na webináři se společně zamyslíme nad tím, co rozumíme matematickou gramotností a jak se daří rozvíjet ji na střední ško.., Zdroj: Helen

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

Anotace: Cílem webináře je na praktických příkladech ukázat, jak aktivizovat žáka v hodinách s využitím různých prostředků ICT. P.., Zdroj: Helen

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

Anotace: Diferenciace řeší například, jak pracovat s inkludovanými žáky, jak podpořit rozvoj nadaných žáků, jak pracovat s cizinc.., Zdroj: Helen

Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

Anotace: Cílem webináře je prakticky a přehledně představit a vysvětlit systém zavádění technologií do výuky podle modelu SAMR. T.., Zdroj: Helen

Netiketa napříč internetem

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka na 2. stupni ZŠ téma komu.., Zdroj: Helen

Využití otevřených dat ve výuce

Anotace: Webinář se zaměří na praktické ukázky využití otevřených dat ve výuce. Ukážeme si jak s žáky zpracovat aktuální témata: .., Zdroj: Helen

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

Anotace: Cílem webináře je pomoci učitelům matematiky vyučujících na SOŠ obory E s výběrem vhodných příkladů a volbou metod jejic.., Zdroj: Helen

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka na SŠ téma Komunikace na .., Zdroj: Helen

Mapové vizualizace ve výuce

Anotace: Webinář nepřímo navazuje na předchozí webinář Využití otevřených dat ve výuce. Zde si ukážeme, jak jednoduše vytvořit ma.., Zdroj: Helen

Zpětná vazba pomocí ICT

Anotace: Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětn.., Zdroj: Helen