Počet nalezených výsledků: 317
Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu porozumění

Anotace: U některých žáků strach z matematiky způsobuje selhávání a neúspěch, blokuje přemýšlení. Příčinou strachu mnohdy není uč.., Zdroj: Helen

Začínáme s 3D modelováním

Anotace: V rámci tohoto webináře se účastníci seznámí s problematikou 3D modelování s ohledem na běžné školní prostředí, a to nap.., Zdroj: Helen

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním

Anotace: Schopnost žáků řešit slovní úlohy s porozuměním je pro ně výhodná nejen ve škole, ale i při řešení problémů z každodenní.., Zdroj: Helen

Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

Anotace: Výzkumy psychologů ukazují, že žáci, kteří chybují a s chybou dále pracují, se efektivněji učí. Proto mottem našeho webi.., Zdroj: Helen

Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

Anotace: Webinář se zaměří na vztah mezi pravopisnou vědomostí a pravopisnou dovedností, nabývání pravopisné dovednosti na základ.., Zdroj: Helen

Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

Anotace: Učivo o zlomcích patří k těm obtížnějším na 2. st. ZŠ. Velice často mají žáci problémy s porozuměním zlomkům, učí se zpa.., Zdroj: Helen

Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol

Anotace: Kombinatorické myšlení a schopnost řešit úlohy v kombinatorice jsou do velké míry založeny na schopnosti porozumět textu.., Zdroj: Helen

Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

Anotace: Slovní úlohy bývají žáky i učiteli považovány za náročnější oblast ve vyučování matematice. Ve webináři se zaměříme na p.., Zdroj: Helen

Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

Anotace: Pozornost bude zaměřena konkrétně na propojení nácviku mluveného projevu a tvorby elektronické prezentace. Ukážeme cesty.., Zdroj: Helen

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

Anotace: Budeme hledat odpověď na otázku položenou v názvu webináře. Nabídneme ukázky dobré praxe (příběhy, žákovská řešení). Vyv.., Zdroj: Helen

Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

Anotace: Proč dělá současná výuka českého jazyka ze žáků spíše lingvisty nežli zkušené uživatele češtiny? Jak to můžeme změnit? A.., Zdroj: Helen

Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1. stupeň ZŠ)

Anotace: Unplugged aktivity jsou aktivity, při nichž se nevyužívá počítač ani jiné podobné zařízení.Na webináři se účastníci sezn.., Zdroj: Helen

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

Anotace: Unplugged aktivity - aneb Informatika bez počítače - tedy aktivity bez spuštění počítače, se pro informaticky zaměřené p.., Zdroj: Helen

Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

Anotace: Jak má vypadat odborný text, jaká jsou pravidla jeho tvorby? Webinář představí vytváření digitálního obsahu (samostatná .., Zdroj: Helen

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

Anotace: Rovnice jsou klíčovým učivem matematiky 2. stupně ZŠ. Je to učivo obtížné (v historii se myšlenka rovnic a jejich řešení.., Zdroj: Helen

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl

Anotace: Cílem webináře je vybavit učitele „metodickým balíčkem“, který by pomohl tvořivě rozvíjet čtenářskou gramotnost žáka. Al.., Zdroj: Helen

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

Anotace: Webinář Gradované úlohy na ZŠ, SŠ seznámí účastníky se způsoby, jak připravovat gradované úlohy v matematice, jak je pou.., Zdroj: Helen

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti

Anotace: Program webináře je zaměřen na základní principy rozvíjení matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem kognitivní s.., Zdroj: Helen

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

Anotace: V rámci webináře "Komunikace pedagogů MŠ s rodiči aneb neboj, mámo, má se tu dobře" se na chvíli zastavíme a budeme si s.., Zdroj: Helen

Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku českého jazyka a literatury

Anotace: Účastníci webináře získají tipy, jak žáky aktivizovat a efektivně je zapojit do on-line výuky všech tří složek předmětu .., Zdroj: Helen