Počet nalezených výsledků: 317
Jak vést distanční výuku v 1. třídě

Anotace: Distanční výuka je pojem, který je v současnosti skloňován ve všech pádech a je pravděpodobné, že se s touto formou výuk.., Zdroj: Helen

Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky

Anotace: V úvodu webináře si posluchači z řad učitelů či žáků základních a středních škol mohou rozšířit znalosti o radioaktivitě.., Zdroj: Helen

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

Anotace: Každý z učitelů jistě někdy velmi rychle potřeboval připravit konkrétní aktivitu pro motivaci žáků, podporu samotného ob.., Zdroj: Helen

Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

Anotace: Webinář představuje dvě učebnice vzniklé v rámci projektu PRIM, a to Robotika: programujeme Arduino a Robotika: programu.., Zdroj: Helen

Hodnocení při online výuce

Anotace: V současné době využíváme pro svou učitelkou práci různorodé online nástroje a aplikace, které nám umožňují překonat vzd.., Zdroj: Helen

Filozofie změn v informatice v RVP ZV

Anotace: Daniel Janata si povídá s Janem Berkim na téma, proč a co se změní v informatice na základních školách. Jak Berki odpoví.., Zdroj: Helen

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

Anotace: Školský zákon počítá s možností distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Co to v praxi z.., Zdroj: Helen

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

Anotace: V druhém dílu navazujme na povídání Daniela Janaty s Janem Berkim o filozofii změn ve výuce informatiky na základní škol.., Zdroj: Helen

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

Anotace: Má být dítě připravené na školu nebo škola na každé dítě? Z mateřských škol bývá často slyšet, že nástup do základní ško.., Zdroj: Helen

Záznamy z žákovské četby

Anotace: Webinář přinese nový pohled na tvorbu žákovských záznamů z četby (čtenářských deníků), představí nejen formu lapbooků, a.., Zdroj: Helen

Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy

Anotace: V současné době prochází česká básnická tvorba pro děti tzv. třetí zlatou érou. Knižní trh nabízí také kvalitní překlady.., Zdroj: Helen

Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

Anotace: Mezinárodní šetření PISA je cílené na patnáctileté žáky a na jejich schopnost aplikovat matematické znalosti na řešení ú.., Zdroj: Helen

Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy

Anotace: Nabídka knih pro nejmladší čtenáře je v současné době doslova explozivní. Nedostatkem knižní trh netrpí. O to obtížnější.., Zdroj: Helen

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

Anotace: Pro zeměpis je práce s mapou ztěžejní dovedností, učíme však děti pracovat s mapami správně? Jak rozvíjet mapové dovedno.., Zdroj: Helen

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Anotace: Cílem webináře je přiblížit účastníkům vzdělávací cíle v mateřské škole, jejich hierarchii, vzájemné vztahy a vazbu k RV.., Zdroj: Helen

Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

Anotace: V rámci setkání si zodpovíme základní otázky o badatelsky orientovaném vyučování. Vysvětlíme si, co vlastně badatelsky o.., Zdroj: Helen

SMART home

Anotace: Účastníci webináře se seznámí s otázkou uplatnění vln (LF, MF, UHF, SHF) v domácnosti, v čem spočívají a jak fungují jed.., Zdroj: Helen

Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu

Anotace: Cílem webináře je poskytnout učitelům inspiraci k zatraktivnění výuky zeměpisu. Nejprve z pohledu učitele zeměpisu popíš.., Zdroj: Helen

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

Anotace: Cílem webináře je ukázat propojenost kurikulárního vymezení digitální kompetence (v RVP) a konkrétních možností rozvoje .., Zdroj: Helen

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy

Anotace: Věk odpovídající druhému stupni základní školy neohraničuje z pohledu čtenářství vůbec nic. V této věkové skupině najdem.., Zdroj: Helen